Flaskeinnsamling 14. april

Hei alle sammen –

Det er tid for flaskeinnsamling igjen – torsdag 14. APRIL er dagen! Vedlagt følger oversikt over hvem som er satt opp på roder denne gangen.

MERK DERE AT TOMGODSET SKAL LEVERES BAK COOP EXTRA PÅ STRANDVEIEN.

Til de av dere som ikke har deltatt på flaskeinnsamling før, så foregår innsamlingen på følgende måte:

1. Dere tar kopi av vedlagte løpesedler/lapper i det antall som står på tildelt rode på rodelisten.
2. Dere deler ut vedlagte løpesedler i tildelt rode helst helgen før.
3. Innsamlet tomgods leveres utenfor Coop Extra på Strandveien, torsdag 14. APRIL mellom kl. 18.00 og 20.30.
4. Husk å registrere deg når du har levert flasker.
5. Det kommer inn noen ukurante flasker og samtlige foresatte må hjelpe til med å sortere flasker og bokser, myke flasker i en pose og bokser i en annen. Glass helst i gjenvinning.

Det fåes også hjelp bak Coop Extra for rask og smidig avlasting og sortering!.

NB! Flaskekomiteen forventer at alle stiller. Skulle imidlertid noen være forhindret fra å delta i denne flaskeinnsamlingen, må de ordne erstatter selv. Flaskekomiteen ønsker beskjed om eventuelle bytter eller dersom det er feil i listen.

Flaskekommite