february, 2016

18feb19:0020:00Årsmøte19:00 - 20:00

Event Details

Innkalling til årsmøte 2016 på Bjerkaker skole
Hvem
I henhold til korpsets vedtekter (finnes på www.stsk.no) innkalles følgende representanter til årsmøte i Sør-Tromsøya skolekorps:
 • Korpsets medlemmer under 18 år representert av sine foreldre/foresatte.
 • Korpsets medlemmer over 18 år.
 • Alle aktive korpsmedlemmer kan møte med tale- og forslagsrett, men bare de korpsmedlemmene som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet.
Saksliste
 1. Konstituering, valg av møteleder og referent.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsmelding for 2015.
 4. Regnskap for 2015.
 5. Budsjett for 2016.
 6. Innkomne forslag (fra medlemmene i korpset).
 7. Valgkomiteens forslag.
 8. Eventuelt
Forslag
Forslag under punkt 6 må være levert styret innen 11. februar. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er innkommet innen fristen, men det vil bli anledning til å drøfte andre saker etter årsmøtet.

more

Time

(Thursday) 19:00 - 20:00

X