february, 2015

19feb19:0020:30Årsmøte19:00 - 20:30

Event Details

I henhold til korpsets vedtekter innkalles følgende representanter til årsmøte i Sør-Tromsøya skolekorps:

 • Korpsets medlemmer under 18 år representert av sine foreldre/foresatte.
 • Korpsets medlemmer over 18 år.

Alle aktive korpsmedlemmer kan møte med tale- og forslagsrett, men bare de korpsmedlemmene som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Konstituering, valg av møteleder og referent.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsmelding for 2014.
 4. Regnskap for 2014.
 5. Budsjett for 2015.
 6. Innkomne forslag (fra medlemmene i korpset).
 7. Endring av kontingent.
 8. Valgkomiteens forslag.
 9. Eventuelt

Forslag under punkt 6 må være levert styret innen 12. februar.

Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er innkommet innen fristen, men det vil bli anledning til å drøfte andre saker etter årsmøtet.

Alle oppfordres til å møte!

Sakspapirer sendes ut 12. februar, mens budsjett og regnskap legges frem på årsmøtet.

more

Time

(Thursday) 19:00 - 20:30

Location

Bjerkaker skole

X