Kontingent

Kontingent musikanter

Aspiranter betaler ikke kontingent til korpset. Dette er fordi vi ønsker at de skal benytte tilbudet om instrumentalopplæring  på kulturskolen, og da påløper det i stedet en egenandel for plassen der. Aspiranter som leier instrument fra korpset betaler en årlig leie for dette på kr. 600. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 200 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Juniormusikanter betaler ikke kontingent til korpset, men betaler i stedet en egenandel for plass på den kommunale kulturskolen. Musikanter som leier instrument fra korpset betaler en årlig leie for dette på kr. 600. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 400 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Medlemmer i hovedkorpset betaler kr. 2000 i årlig kontingent til korpset. Musikanter som leier instrument fra korpset betaler en årlig leie på kr. 600. I tillegg betales det kr. 600 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Voksne støttespillere (over 19 år) betaler en årlig forsikring på kr. 400 og kr. 600 i matpenger. Det faktureres 2 terminer per år.Søk etter:  

Kontingent drillere

Aspirantdrillere betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 200 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Juniordrillere betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 400 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Medlemmer i hoveddrillen betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 600 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Utgifter som knytter seg til frivillig solosatsing kommer i tillegg.
Søk
Driftes av Styreportalen AS