Kontingent drillere

Aspirantdrillere betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 200 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Juniordrillere betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 400 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Medlemmer i hoveddrillen betaler en årlig kontingent på kr. 2000. I tillegg betales det et årlig beløp på kr. 600 i matpenger. Det faktureres normalt 2 terminer per år.

Utgifter som knytter seg til frivillig solosatsing kommer i tillegg.

X