Søk

Medlemskap

Innmelding

Har du lyst til å spille eller drille med oss?

Vi tar gjerne i mot ny medlemmer!

Permisjon

Søknad om permisjon sendes styret på mail: sortromsoyaskolekorps@gmail.com.

Søknaden må være sendt styret på nevnte mailadresse før 15. februar i vårsemesteret og før 15. september i høstsemesteret. Dersom søknaden sendes etter denne dato, må kontigent betales for det aktuelle semesteret.

Uniform skal renses og leveres inn når et medlem innvilges permisjon. Det påløper et gebyr på kr. 500 for hver uniform som ikke er levert innen semesterets slutt. Det påløper nytt gebyr for hvert semester inntil uniform er levert i renset tilstand.

Instrument skal som hovedregel leveres inn når et medlem tar permisjon.

Ved søknad om permisjon vil det ikke bli innvilget fritak for dugnad som allerede er satt opp på søknadstidspunktet.

Utmelding

Utmelding sendes styret på mail: sortromsoyaskolekorps@gmail.com.

Utmelding i vårsemesteret må være mottatt før 15. februar i vårsemesteret. Utmelding i høstsemestret må være mottatt før 15. september. Ved utmelding etter denne dato må kontingent for det aktuelle semesteret betales fullt ut.

NB! Plikten til å betale medlemskontingent står i alle tilfeller ved lag inntil uniform, instrument og annet materiell som er korpsets eiendom er tilbakelevert og evt. utestående er betalt. Uniform skal renses før tilbakelevering.
Driftes av Styreportalen AS