Permisjon

 

Permisjoner

Søknad om permisjon sendes styret på mail: sortromsoyaskolekorps@gmail.com.

Søknaden må være sendt styret på nevnte mailadresse før 15. februar i vårsemesteret og før 15. september i høstsemesteret. Dersom søknaden sendes etter denne dato, må kontigent betales for det aktuelle semesteret.

Uniform skal renses og leveres inn når et medlem innvilges permisjon. Det påløper et gebyr på kr. 500 for hver uniform som ikke er levert innen semesterets slutt. Det påløper nytt gebyr for hvert semester inntil uniform er levert i renset tilstand.

instrument skal som hovedregel leveres inn når et medlem tar permisjon.

Ved søknad om permisjon vil det ikke bli innvilget fritak for dugnad som allerede er satt opp på søknadstidspunktet.

 

 

X