Utmelding

 

Utmelding

Utmelding sendes styret på mail: sortromsoyaskolekorps@gmail.com.

 

Utmelding i vårsemesteret må være mottatt før 15. februar i vårsemesteret. Utmelding i høstsemestret må være mottatt før 15. september. Ved utmelding etter denne dato må kontingent for det aktuelle semesteret betales fullt ut.

NB! Plikten til å betale medlemskontingent står i alle tilfeller ved lag inntil uniform, instrument og annet materiell som er korpsets eiendom er tilbakelevert og evt. utestående er betalt. Uniform skal renses før tilbakelevering.

X