Musikant

Bli medlem hos oss!

Dirigent for hovedkorpset er Rolf Figenschau   mobil: 90130813 mail: rfigens@online.no

Instruktør for juniormusikantene er Cathrine Figenschau mobil: 93616122 mail: cathrine-figenschau@hotmail.com

Insturktør for musikkaspirantene er Jenny Johansen mobil: 94850708

Musikk-kontakt: Monica Figenschau mobil: 91174731 mail: mmelvaer@hotmail.com

X